ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบความแข็งแรงในการยึดติด จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (วว.)  

 ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบความแข็งแรงในการยึดติด จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (วว.)  

Mentha Piperita Oil 

      ติดแน่น    ยาวนาน

      ลดการเสียดสี    ของเหงือกและฟันปลอม

      ดื่มร้อน  ไม่หลุดง่าย

      ลดเศษอาหาร  ใต้ฐานฟันปลอม

      ปราศจากซิงค์  หรือ  สังกะสี

       ปราศจากสารกันเสีย  (PRESERVATIVE FREE)

  ติดแน่น  ยาวนาน
  ลดการเสียดสี  ของเหงือกและฟันปลอม
  ดื่มร้อน  ไม่หลุดง่าย
  ลดเศษอาหาร  ใต้ฐานฟันปลอม
  ปราศจากซิงค์  หรือ  สังกะสี
  ปราศจากสารกันเสีย  (PRESERVATIVE FREE)

เวลเดนท์ ครีมติดฟันปลอม
มีค่า pH 7.32  ที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติ
เพื่อความ สมดุภายในช่องปาก
ไม่ทำให้ฟันผุ และ ไม่เกิดหินปูนขณะใช้งาน

เวลเดนท์ ครีมติดฟันปลอม
มีค่า pH 7.32  ที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติ
เพื่อความ สมดุภายในช่องปาก
ไม่ทำให้ฟันผุ
ไม่เกิดหินปูนขณะใช้งาน

รีวิวจากผู้ใช้จริง

รีวิวจากผู้ใช้จริง

ครีมติดฟันปลอมเวลเดนท์
เพื่อสุขภาพ เหงือกและฟันที่ดีของคนที่คุณรัก

ครีมติดฟันปลอมเวลเดนท์
เพื่อสุขภาพ เหงือกและฟันที่ดีของคนที่คุณรัก