สเปรย์สำหรับช่องปาก

บรรเทาการระคายคอ เจ็บคอ ไอมีเสมหะ เพิ่มความชุ่มคอ

ฉีดได้บ่อยตามที่ต้องการ ไม่มียาปฏิชีวนะ

สารสกัดจากธรรมชาติ

สารสกัดโพรพอลิส อุดมไปด้วยสารสำคัญของ Bioflavonoids ที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
สารสกัดจากลูกพลับญี่ปุ่น ซึ่งอุดมไปด้วยสารสำคัญของ Tannin
ที่ช่วยระงับกลิ่นปากและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
เปปเปอร์มิ้นท์และเมนทอล ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน
สารสกัดจากรากชะเอมเทศ มีรสชาติหวานชุ่มคอและช่วยลดการ
สะสมของแบคทีเรีย
น้ำมันกานพลู ที่กลั่นได้จากใบกานพลู มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสม ของแบคทีเรีย
สารสกัดดอกคาโมมายล์ มีคุณสมบัติช่วยบำรุงเหงือก

 

สารสกัดจากธรรมชาติ

สารสักดจากกระชายขาวมี“สารแพนดูราติน เอ”และ “พินอลสตรอบิน”ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก

 สารสกัดโพรพอลิส อุดมไปด้วยสารสำคัญของ
Bioflavonoids ที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
สารสกัดจากลูกพลับญี่ปุ่น ซึ่งอุดมไปด้วยสารสำคัญของ Tannin ที่ช่วยระงับกลิ่นปากและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
เปปเปอร์มิ้นท์และเมนทอล ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานสารสกัดจากรากชะเอมเทศ มีรสชาติหวานชุ่มคอและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย
น้ำมันกานพลู ที่กลั่นได้จากใบกานพลู มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสม ของแบคทีเรีย
สารสกัดดอกคาโมมายล์ มีคุณสมบัติช่วยบำรุงเหงือก